Triatlon Európa
Financie 2017
logo_stuobeztextu_13005. 02. 2017VV STÚ na svojom prvom zasadnutí schválil rozdelenie časti finančnej dotácie MŠVVŠ SR v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., schváleného rozpočtu STÚ delegátmi XXVI. konferencie a pokynov MŠVVŠ SR:

15% prostriedkov:
na účel športu mládeže  

20% prostriedkov:
talentovaní športovci - 
JEDNOTLIVCI
KLUBY
 
Všetky finančné prostriedky budú vyplácané na základe riadneho zúčtovania príslušnej čiastky.
Čerpanie finančných prostriedkov bude realizované priebežne na základe predloženia účtovných dokladov (kópie faktúr, objednávok, potvrdenia o úhrade) za účasť na sústredeniach, prenájmoch, účasť na zahraničných štartoch. 
50% finančných prostriedkov na talentovaných športovcov bude rozdelených pre kluby za výsledky sezóny 2017.
 
huub-logo
logo-maind

logo-kiwami
vinari_sered

 

logo-victory

     

REPREZENTÁCIA


logo_sita_373
 
logo-itulogo-etulogo-sovlogo-ksz  
narodne_m logo-minedu-sk_180       Rok 2017 - 245.509 Eur  
 logo_stu_25_vyrocie