CITY AQUATLON - propozície

t6 bazenakvatlonUverejňujeme propozície 1. ročníka pretekov CITY AQUATHLON. Preteky sa uskutočnia v termíne 5. apríla v Banskej Bystrici a v kategórii žiakov sú preteky

zaradené do Slovenského pohára v zmysle Súťažného poriadku STÚ a Rozpisu súťaží STÚ pre rok 2020. 

 

PROPOZÍCIE
PRIHLASOVANIE - do 30. marca 2020 SÚŤAŽNÝ VÝBOR
riaditeľ pretekov - Filip Kristl
technický delegát - 
hlavný rozhodca - 

 

 

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170