Prestupy a hosťovania - jeseň 2017

logo_stuobeztextu_130

V termíne jesenného prestupového termínu bolo podaných 11 žiadostí o prestup a 2 žiadosti o hosťovanie. STÚ na základe splnenia/nesplnenia

predpísaných formalít kladne posúdila 8 žiadostí o prestup. 

- PRESTUPY
- HOSŤOVANIA
.se


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp