PRETEKY STÚ - časomiery

logo_stuobeztextu_130Uverejňujeme v chronologickom slede všetky preteky 2020 pod hlavičkou STÚ spolu s čipovým zabezpečením a pomerom podielu STÚ a organizátora pretekov.

Zoznam aktualizovaný k 15. júlu 2020: PRETEKY STÚ / ČASOMIERY

 

PRETEKY STÚ 2020

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur