SOŠV - Zo stretnutia vedúcich predstaviteľov SOŠV a štátneho tajomníka...

logo SOSV.6 kopiaVčera sa na pozvanie SOŠV uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov športových zväzov. Po hlavných prejavoch prezidenta SOŠV Antona Siekela a štátneho tajomníka pre šport Jozefa Gönciho vystúpili všetci traja viceprezidenti SOŠV (Zdenko Kríž, Peter Korčok a Martin Kohút).  Po informácii Daniela Lišku predsedu komisie na prijímanie nových členov prišli na rad poznatky, informácie, ale predovšetkým kritika zo strany športových zväzov. 

Na tvrdú kritiku vzorca na prerozdeľovanie štátnych dotácií reagoval Jozef Gönci, ktorý informoval o snahe vyňať vzorec zo zákona, odpor v parlamente bol však neprekonateľný (zatiaľ). Zástupcovia športových zväzov informovali aj o ďalších negatívnych vplyvoch zákona na činnosť stredných a malých športov. 

Za STÚ sa pracovného stretnutia zúčastnil generálny sekretár a prezident STÚ.

Zo stretnutia vedúcich predstaviteľov SOŠV a štátneho tajomníka pre šport so zástupcam športových zväzov

.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170