Delegovaní funkcionári 2020

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil delegovanie funkcionárov STÚ na preteky vyhlasované STÚ na druhý kvartál roka 2020:

DELEGOVANÍ FUNKCIONÁRI

 

Vzhľadom na pandémiu vírusu COVID-19 došlo k zrušeniu termínov niektorých pretekov. V prípade, že organizátori budú schopní nájsť náhradný termín, delegovanie funkcionárov platí aj pre náhradný termín konkrétnych pretekov. 

 

.jj 

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170