Prestupový jarný termín - upozornenie

logo_stuobeztextu_130Upozorňujeme na plynutie jarného prestupového termínu. Prestupový termín začal plynúť 1. apríla a potrvá do 15. apríla 2020.  

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170