Usmernenie hlavného hygienika – zasadania orgánov národných športových zväzov,…

logo kontrolorsportu.image001 2Oficiálne vyjadrenie riaditeľky úradu Hlavného kontrolóra športu k aktuálnej situácii z pohľadu  organizovania pretekov, zasadnutí, schôdzí, rokovaní na úrovni športových zväzov, ale aj na úrovni klubovej.

Vážení zástupcovia národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov, 

V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky Vám v prílohe zasielam usmernenie ohľadnezasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánunárodných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

Súčasne Vám prosím o sprostredkovanie tejto informácie Vašej členskej základni.

Zostávam s pozdravom a prajem pevné zdravie,

Ing. Alica Fisterová

Hlavný kontrolór športu - USMERNENIE

 

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170