Povinnosti pri organizovaní hromadných podujatí

t6 start2018 tria.senec 4720 kopiaUž najbližšiu sobotu opäť ožíva súťaženie aj v triatlone. Triatlonisti sa stretnú vo Valči. Od ostatnej stredy sa opäť uvoľnili krízové opatrenia, pričom pre šport je dôležité zvýšenie hranice zo 100 na 500 účastníkov.

Zo soboty na nedeľu bol zrušený núdzový stav, stále však trvá mimoriadna situácia. Z toho vyplývajú aj opatrenia, ktoré musia dodržiavať nielen organizátori, ale aj všetci účastníci pretekov (pretekári, rozhodcovia, rodičia, priatelia, diváci).

Upozorňujeme na platné predpisy, ktoré sa budú vyžadovať minimálne do konca júna!!! 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti (zdroj: ÚVZ):

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

 

V praxi to bude znamenať, že všetci účastníci MUSIA MAŤ RÚŠKA. Pretekári si rúška môžu zložiť v depe pred štartom pretekov. Po absolvovaní pretekov si rúško nasadia po vyzdvihnutí materiálu z depa.  

 

UPOZORNENIE

Tieto opatrenia sa vzťahujú na preteky vo Valči 20. júna, vo Dvoroch nad Žitavou 27. a v Nitre 28. júna.

Vo Dvoroch nad Žitavou sa na základe rozhodnutia starostu obce bude kontrolovať aj teplota účastníkov!!!

 

.jj

 

 

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur