SOŠV: Zástupcovia športovej obce diskutovali s predstaviteľmi štátu o dopadoch...

logo SOSV.6 kopiaDnes sa uskutočnila pracovná porada SOŠV za účasti zástupcov športových zväzov, ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník pre šport Ivan Husár a aj štyria poslanci NR SR - Karol Kučera, Richard Nemec, Radovan Sloboda a Ján Krošlák. 

 

Zástupcovia športovej obce diskutovali s predstaviteľmi štátu o dopadoch protipandemiovych opatrení a predložili požiadavky voči štátu

 

 

Vzhľadom na alarmujúce skutočnosti sa športové hnutie obrátilo na štát s týmito požiadavkami:

- Zriadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR permanentný krízový štáb pre šport a presadiť, aby sa jeho reprezentant stal súčasťou Ústredného krízového štábu.

- Na zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy umožniť zriadiť karanténne stredisko športovej prípravy v Olympijskom tréningovom centre X-bionic sphere v Šamoríne. Projekt zriadenia takéhoto karanténneho strediska bol na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už predložený.

- Poskytnúť okamžitú finančnú pomoc športovým subjektom, ktoré sú už viac než pol roka výrazne postihnuté protipandémiovými opatreniami a ktoré by najnovšie opatrenia mohli priviesť k zániku.

- Bezodkladne prijať kompenzačné schémy na pomoc športovým klubom a ďalším subjektom za ušlé zisky od marca za podujatia a súťaže, ktoré nebolo a nebude možné usporiadať v dôsledku štátom nariadených opatrení na zabránenie šírenia pandémie.

- Umožniť naďalej konanie športových súťaží.

Modre vyznačená požiadavka bola do pôvodne pripravených požiadaviek doplnená na základe návrhu Jána Nováka (gymnastika).  

.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170