STÚ prekročila hranicu 3000 registrovaných členov!

Streda 11. júla 2018 sa zapíše do histórie slovenského triatlonu z hľadiska štatistík. Práve v tento deň počet členov registrovaných do informačného systému Slovenskej triatlonovej únie prekročil hranicu troch tisíc a aktuálny počet registrovaných členov je 3001.

Ku koncu roka 2017 STÚ mala v registračnom systéme 1908 členov, takže prvá polovica sezóny 2018 bola pre slovenský triatlon výnimočná nárastom nových registrovaných členov! Na takomto výraznom náraste členskej základne má nepochybne obrovský podiel zvyšujúca sa kvalita organizácie triatlonových podujatí pod hlavičkou STÚ (celkovo je v roku 2018 v Kalendári STÚ 57 podujatí), ale aj rozmanitosť možnosti športovej realizácie jednotlivých triatlonových odvetví a taktiež nárast nových klubov. Len v roku 2018 bolo prijatých za riadneho člena STÚ šesť nových klubov, čím celkový počet registrovaných klubov v STÚ je 69.

Pre zaujímavosť uvádzame, že k 11. júlu 2018 eviduje STÚ vo svojom informačnom systéme celkom 714 športovcov do 23 rokov, čo je takmer 100 % nárast oproti roku 2017. Pritom práve počet športovcov do 23 rokov je významný z pohľadu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre výpočet dotácie pre uznaný športový zväz, kde členská základňa do 23 rokov je jedným z dôležitých faktorov vo vzorci pre výpočet dotácie!

pd


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp