• Home
  • Konferencia STÚ

XXXI. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE KLUBOM O HLASOVANÍ KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM

Vzhľadom k tomu, že XXX. konferencia STÚ zvolaná na 30. marca 2019 do Bratislavy, nebola uznášaniaschopná, Výkonný výbor STÚ po dôkladnom zvážení všetkých okolností

Čítať ďalej

Zápisnica z XXX. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 30. 03. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej

Zápisnica z XXIX. konferencie STÚ - mimoriadnej

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 12. 01. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej

Zápisnica z XXVIII. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXVIII. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 17. 11. 2018 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp