Marketingovo-ekonomická komisia STÚ

logo STU inverz 180
MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:


Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen
Peter Paľa - člen
Soňa Minarovičová - člen (od 11. 03. 2017 do 19.07.2018 - na vlastnú žiadosť)


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2018: 187 775 Eur,

Rok 2018: 43 540 Eur

logo scp