Marketingovo-ekonomická komisia STÚ

logo STU inverz 180
MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:


Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen
Peter Paľa - člen
Soňa Minarovičová - člen (11. 03.)


logo etu

logo sov logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2018: 187 775 Eur

logo scp