Denník SME: Šport na Slovensku sa zastaví...

logo SMEDnešné tvrdé opatrenia uskutočnené z dôvodu nekontrolovateľného navyšovania pozitívnych prípadov korona vírusu, ktoré vyhlásil Ústredný krízový štáb SR prevzal okrem iných aj denník SME:

 

Šport na Slovensku sa zastaví, výnimku dostalo iba päť súťaží

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur