• Home
  • Médiá
  • SITA
  • Vo štvrtok sa začne mužská časť ME, o čo najlepší výsledok sa bude usilovať Michňák. Zatiaľ je bez batožiny a so zranením

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur