Disciplinárny poriadok STÚ

22. 11. 2011: Uverejňujeme DISCIPLINÁRNY PORIADOK STÚ schválený Konferenciou STÚ dňa 21. 11. 2010


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp

BSK logo170