Organizačný poriadok STÚ

STU LOGO koef maly6 4

Uverejňujeme ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenskej triatlonovej únie vrátane prílohy č. 1 (PRACOVNÁ NÁPLŇ).

Dokumenty boli schválené na zasadnutí VV STÚ dňa 13. 12. 2017.

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp

BSK logo170