Rokovací poriadok 2019

logo_stuobeztextu_130Delegáti XXIX. konferencie STÚ schválili nové znenie Rokovacieho poriadku STÚ. Aktualizovaný Rokovací poriadok

nadobudol platnosť dňom schválenia - 12. januára 2019. 

ROKOVACÍ PORIADOK STÚ

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2019: 284 657 Eur

 

logo scp

BSK logo170