Zoznam organizátorov 2019

logo_stuobeztextu_130

Zoznam organizátorov pretekov vyhlasovaných pod hlavičkou STÚ v sezóne 2019. Do kalendára STÚ sú zaradené všetky preteky, ktorých organizátori

prejavili záujem byť v kalendári STÚ. Z týchto pretekov (nielen zaradených do SlPo) sa bude rátať členom STÚ účasť na pretekoch v zmysle zákona o športe (3 účasti), ktoré budú ovplyvňovať financie, aj výšku členskej základne. 

ZOZNAM_ORGANIZATOROV 2019 (s kontaktami a konkrétnymi pretekmi)

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp