• Default
  • Title
  • Date
  • Random

MaindNyNa biela 78CBsoft 2017 78Sport logo Nike 78sita 78


Kom. mládeže a rozvoja triatlonu

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017KOMISIA MLÁDEŽE A ROZVOJA TRIATLONU STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu schváleného predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:

Milan Celerin - predseda
Tomáš Jurkovič - člen
Mária Kuriačková - člen (11. 03.)
Ján Roziak - člen (11. 03.)logo etu

logo sov logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2017 - 245.509 Eur