Stanovy STÚ platné od 5. novembra 2017

logo_stuobeztextu_130

 

 

Kompletné znenie Stanov STÚ schválených na XXVII. konferencii STÚ dňa 5. novembra 2017 a potvrdené MV SR dňa 24. novembra 2017. 

STANOVY STÚ

Stanovy potvrdené MV SR 24. 11. 2017, doručené na STÚ 13. 12. 2017: 

STRANA 1
STRANA 2
STRANA 3
STRANA 4
STRANA 5

STRANA 6
STRANA 7
STRANA 8
STRANA 9
STRANA 10
STRANA 11
STRANA 12
STRANA 13
STRANA 14
STRANA 15
STRANA 16
STRANA 17
STRANA 18
STRANA 19
STRANA 20
STRANA 21

STRANA 22
STRANA 23
STRANA 24
STRANA 25

STRANA 26
STRANA 27
STRANA 28
STRANA 29
STRANA 30
STRANA 31
STRANA 32
STRANA 33
STRANA 34
STRANA 35

STRANA 36
STRANA 37

OBÁLKA

 .se

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur