Stanovy STÚ schválené 17. novembra 2018

logo_stuobeztextu_130

Kompletné znenie Stanov STÚ schválených na XXVIII. konferencii STÚ dňa 17. novembra 2018 a potvrdené MV SR dňa 30. novembra 2018: 

STANOVY STÚ

Overená prvá a ostatná strana MV SR: 

STRANA 1
STRANA 37

OBÁLKA

 .se

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur