KALENDÁR SLOVENSKO 2021

t6 2018 tria.senec 2410 2. kopiaUverejňujeme kalendár pretekov STÚ na Slovensku v roku 2021 

 

 V kalendári sú uvedené všetky nahlásené podujatia, spolu s uvedením záujmu o štatút pretekov. 

  

SLOVENSKO 2021
.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur