Banner 6 12 2017 width1200x115


Stanovy STÚ

logo_stuobeztextu_13020. 01. 2017Na XXV. konferencii v Leviciach (13. 11. 2016) boli prijaté zmeny v znení Stanov STÚ. Schválené zmeny nadobudli platnosť 30. decembra 2016 schválením MV SR. 

STANOVY platné od 30. 12. '16
1. strana
36. strana

Schválené stanovy nám boli doručené 18. januára 2017: Obálka

logo etu

logo sov logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2018: 187 775 Eur

logo scp