01.07.2024 Slovenská triatlonová únia

Kontakt

Slovenská triatlonová únia
Olympijské námestie 1
831 04 Bratislava 3

Tel: +421 905 648 349
E-mail: triathlon@triathlon.sk

IČO: 31745466
DIČ: 2021571805 (STÚ nie je platcom DPH)

Číslo účtu v tvare IBAN: SK7602000000000065938112
Názov účtu: Slovenská triatlonová únia
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka VIVO (bývalý Polus), Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN (výhradne len pre štátne príspevky uznanému športu): SK4102000000001783594857

Sektretariát STÚ:
Jozef Jurášek 
prezident
jurasek@triathlon.sk,
0905 648 349
Peter Dobiaš 
generálny sekretár
dobias@triathlon.sk,
0918 234 840
Jana Škanderová
medzinárodný sekretár
skanderova@triathlon.sk,
0915 733 935
Jana Búzeková 
športovo-technický pracovník
buzekova@triathlon.sk,
0948 265 264


Kontrolór STÚ (2021 - 2026):
Ing. Vladimír Došek                      dosek@triathlon.sk
cknitra@post.sk


Kontakty na členov VV STÚ (2021 - 2025):  
Jozef Jurášek,
prezident
jurasek@triathlon.sk
0905 648 349
Milan Celerin,
viceprezident
celerin@triathlon.sk
0911 131 709
Tomáš Jurkovič,
predseda Trénerskej komisie
jurkovic@triathlon.sk
0904 457 419
Ján Kavec,
predseda Komisie organizátorov
kavec@triathlon.sk
0903 806 153
Peter Králik,
predseda Marketingovo-ekonomickej komisie a prihlasovanie AG na ME a MS
kralik@triathlon.sk
0905 706 999
Daniel Kraviansky,
predseda Komisie športovcov
kraviansky@triathlon.sk
0944 235 349
Elena Stanková,
predsedníčka Komisie rozhodcov
stankova@triathlon.sk
0949 519 371


Kontakty na reprezentačných koordinátorov (2021 - 2024):
 
Michal Varga,
koordinátor pre seniorský triatlon
varga@triathlon.sk
0949 264 234
  Michal Varga,
poverený vedením juniorskej reprezentácie do 30. 9. 2024
 
Tomáš Jurkovič, 
koordinátor pre multišport 
jurkovic@triathlon.sk
0904 457 419