23.04.2021 Organizátori

Organizátori

Zoznam organizátorov pretekov vyhlasovaných pod hlavičkou STÚ v sezóne 2019. Do kalendára STÚ sú zaradené všetky preteky, ktorých organizátori

prejavili záujem byť v kalendári STÚ. Z týchto pretekov (nielen zaradených do SlPo) sa bude rátať členom STÚ účasť na pretekoch v zmysle zákona o športe (3 účasti), ktoré budú ovplyvňovať financie, aj výšku členskej základne. 

Na stiahnutie

Zoznam organizátorv 2019