01.11.2023 Štatistiky - Slovensko

2023 - pohľad na žiacke súťaže

2276-halvonik50-2022-09-18-1656-kopia.jpg

Uverejňujeme analýzu účastí a víťazstiev žiackych kategórií v roku 2023 - Nádeje B

Základom a budúcnosťou každého športu sú najmladšie vekové kategórie. Nie je tomu inak ani v triatlone. Bez kvantity v už najmladších vekových kategóriách nám neskôr bude chýbať kvalita. Z toho dôvodu si rozoberieme 5 najmladších vekových kategóriách.

30. 10. - NÁDEJE C


Najmladšou vekovou kategóriou, ktorá je súčasťou Slovenského pohára je kategória NÁDEJE B

Žiacke kategórie mali spolu 23. kôl Slovenského pohára. Súťaže pre kategóriu Nádejí B vypísalo všetkých 23 organizátorov a čo je potešiteľné, minimálny počet štartujúcich bol tri (aj to len na jedinom podujatí), čo znamená, že na všetkých podujatiach sme dekorovali kompletné stupne víťazov.  Priemerná účasť na všetkých vypísaných kolách bola 24,9 štartujúcich, čo je 2,5 násobne viac ako u Nádejí C. Z tohto počtu vychádza  12,1 štartujúcich chlapcov a 12,9 dievčat na jedno kolo. Celkove sme zaznamenali 573 štartov, z toho 279 medzi chlapcami a 294 medzi dievčatami. Týchto 573 štartov vyprodukovalo 47 žiakov a rovných 50 žiačok. Z týchto počtov sme na MŠVVŠ SR mohli ako aktívnych nahlásiť 26 žiakov a 30 žiačok

Ani v tejto kategórii neprilákali na štart medaily. Najvyšší počet štartujúcich bol na akvatlone v Nitre - 21 chlapcov a 22 dievčat, spolu 43 štartujúcich. Najviac štartujúcich v triatlone bolo v Senci - 22 chlapcov a 19 dievčat, spolu teda 41 štartujúcich. Tretím podujatím, ktoré prilákalo najviac štartujúcich boli M-SR v akvatlone v Bratislave. - 17 chlapcov a 22 dievčat, spolu 39 štartujúcich. Najvyšší počet štartujúcich v duatlone prilákal až záverečný duatlon v Trenčianskych Tepliciach.  - 21 chlapcov a 14 dievčat, spolu 35 štartujúcich. Účasť na domácich šampionátoch bola nasledovná M-SR v akvatlone 39, M-SR v triatlone 32 a M-SR v duatlone 30 štartujúcich. 


PRETEKY & ÚČASŤ CHRONOLOGICKY
PRETEKY & ÚČASŤ PORADIE

ÚSPEŠNOSŤ
Medzi chlapcami bol najúspešnejším Patrik Halvoník (ŽABČA), ktorý zvíťazil až v 11 kolách SlPo, celkove sa na stupne víťazov postavil 17 krát.  Druhým najúspešnejším v tejto vekovej kategórii bol Leonard Hrehovčík (3NTBA) s bilanciou 9-3-3 a tretím D’Angel Ondrík s bilanciou 4-5-3. Na stupne víťazov sa postavilo 15 nádejí. 
CHLAPCI
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Patrik Halvoník N_B 11 6 - 17
2. Leonard Hrehovčík N_B 9 3 3 15
3. D’Angel Ondrík N_B 4 5 3 12
 
Medzi dievčatami bola najúspešnejšia Eliška Šišková (MPKDK), ktorá až 20x stála na stupni víťazov. Dosiahla bilanciu 9-8-3. Druhou najúspešnejšou bola Sofia Masnicová (MPKDK) s bilanciou 6-5-3 a treťou Eliška Hrehovčíková (3NTBA) s bilanciou 4-2-1. Iba 7 pretekárok (majmenej zo všetkých kategórií) sa dokázalo pódiovo presadiť z celkového počtu 50 pretekárok, ktoré štartovalo na niektorom z kôl Maind Slovenského pohára.
DIEVČATÁ
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Eliška Šišková N_B 9 8 3 20
2. Sofia Masnicová N_B 6 5 3 14
3. Eliška Hrehovčíková N_B 4 2 1 7
 
Medzi klubmi bol najúspešnejším TK Žabka Čadca, pred MPK Dolný Kubín a 3NT teamom Bratislava.
KLUBY
Poradie Klub Kat. 1. 2. 3. čet
1. ŽABČA N_B 17 11 3 31
2. MPKDK N_B 13 14 8 35
3. 3NTBA N_B 13 6 4 23
 
Pódiá po jednotlivých kolách, od 1. po 23.: NÁDEJE B

Titulná fotografia: Patrik Halvoník, ŽABČA
.jj