03.11.2023 Štatistiky - Slovensko

2023 - pohľad na žiacke súťaže

2282-resetarova50-senec2023-bez-nazvu.jpg

Uverejňujeme analýzu účastí a víťazstiev žiackych kategórií v roku 2023 - Mladší žiaci

Základom a budúcnosťou každého športu sú najmladšie vekové kategórie. Nie je tomu inak ani v triatlone. Bez kvantity v už najmladších vekových kategóriách nám neskôr bude chýbať kvalita. Z toho dôvodu si rozoberieme 5 najmladších vekových kategóriách.


02. 11. - NÁDEJE A
01. 11. - NÁDEJE B
30. 10. - NÁDEJE C


Ďalšou vekovou kategóriou, ktorá je súčasťou Slovenského pohára je kategória MLADŠÍ ŽIACI

Žiacke kategórie mali spolu 23. kôl Slovenského pohára. V kategórii Mladších žiakov registrujeme 551 štartov, čo robí 23,9 pretekára na jedny preteky. Z tohto počtu je 206 chlapcov, čo robí 8,9 štartujúceho na kolo, medzi dievčatami sme zaznamenali 344 štartov, čo robí 14,9 štartujúcej na jedno kolo. Celkový počet 551 štartov vyprodukovalo 30 chlapcov a 58 dievčat.  Z pohľadu zákona sme v tejto vekovej kategórii mali 32 aktívnych chlapcov a 36 aktívnych dievčat.

Najvyšší počet štartujúcich sme v tejto vekovej kategórii zaznamenali na akvatlonovom šampionáte. V Bratislave štartovalo 48 štartujúcich z toho 20 chlapcov a 28 dievčat. Triatlon v Senci prilákal 43 štartujúcich, z toho 18 chlapcov a 25 dievčat. Tretím najmasovejším podujatím bol akvatlon v Nitre. kde štartovalo 10 chlapcov a 27 dievčat, spolu teda 37 štartujúcich. 
Účasť na domácich šampionátoch bola nasledovná M-SR v akvatlone 48, M-SR v triatlone 29 a M-SR v duatlone 27 štartujúcich. 


PRETEKY & ÚČASŤ CHRONOLOGICKY
PRETEKY & ÚČASŤ PORADIE

ÚSPEŠNOSŤ
Rovnaký počet prvenstiev ako vo dvoch nižších vekových kategóriách, rovnaké krstné meno, ale aj klubová príslušnosť s najúspešnejším medzi Nádejami A. Najúspešnejším medzi mladšími žiakmi je Tobias Burt (TRIPK) s bilanciou 11 prvenstiev a 2 druhých miest, celkove 13 pódiových umiestnení. Druhým najúspešnejším bol Samuel Korim (TTKKE) s bilanciou 3-7-1, celkove 11 pódií. Tretím bol jeho klubový kolega Roman Cibula (TTKKE) s podobnou bilanciou - 3-5-4, spolu 12 pódií. Na stupňoch víťazov sa postavilo 15 žiakov. 
CHLAPCI
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Tobias Burt Ml.Ž. 11 3 - 14
2. Lucas Žiačik Ml.Ž. 6 8 2 16
3. Matej Kopecký Ml.Ž. 2 4 5 11
 
Kategória mladších žiakov je jedna z dvoch kategórií, v ktorých boli úspešnejšie dievčatá. A najúspešnejšou bola Eliška Rešetárová (AQTTE), ktorá dosiahla až 12 prvenstiev a jedno druhé miesto. Spolu teda 13 pódií. Druhou najúspešnejšou bola Nelly Grmanová (CHGAZ) s vyrovnanou bilanciou 4-4-4, spolu 12 a treťou Milica Martinkovičová (ŠBRPN) s bilanciou 4-3-1, spolu 8 pódiových umiestnení. Minimálne z jedného pódia sa tešilo 15 dievčat.
DIEVČATÁ
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Eliška Rešetárová Ml.Ž. 12 1 - 13
2. Nelly Grmanová Ml.Ž. 4 4 4 12
3. Milica Martinkovičová Ml.Ž. 4 3 1 8
 
Medzi klubmi bol najúspešnejším ŠK Aquapark-triatlon Turčianske Teplice, pred ŠK Triatlon Pezinok a klubom Chlpaté Gazely Strečno.
KLUBY
Poradie Klub Kat. 1. 2. 3. čet
1. AQTTE Ml.Ž. 13 5 8 26
2. TRIPK Ml.Ž. 11 2 3 16
3. CHGAZ Ml.Ž. 6 14 7 27
 
Pódiá po jednotlivých kolách, od 1. po 23.: MLADŠÍ ŽIACI

Titulná fotografia: Eliška Rešetárová, AQTTE

.jj