27.05.2022 Slovensko Multišport

21. Nitriansky detský akvatlon - propozície

1081-nr-bazen.png

Uverejňujeme propozície 21. ročníka pretekov: NITRIANSKY DETSKÝ AKVATLON.

Preteky zaradené do Slovenského pohára v akvatlone 2022 sa uskutočnia v nedeľu 19. júna v Nitre a sú vypísané pre všetky vekové kategórie.

PROPOZÍCIE

PRIHLASOVANIE - do 16. júna 2022 

Štartovné sa uhrádza priamo na účet organizátora: SK38 0900 0000 0050 7848 0879  (do poznámky uviesť meno, VS: číslo vygenerované pri prihlásení) alebo priamo na mieste pri prezentácii.


SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
riaditeľ pretekov - Pavol Peciar
technický delegát – Katarína Poláková
hlavný rozhodca – Silvia Švecová

Foto: archív STÚ