30.06.2023 Správy a články

35 rokov organizovaného triatlonu na Slovensku

1996-2023-slovensky-triatlon-35.jpg

Začiatky triatlonu na Slovensku a v ČSSR/ČSFR. Prvý triatlon na Slovensku už pred 41 rokmi.


V článku z 18. júna 2023 sme v deň 35. výročia založenia Slovenskej triatlonovej únie informovali o ustanovujúcej schôdzi a jej záveroch. Dnes oprášime úplné začiatky triatlonu na Slovensku.
 
Triatlony na Slovensku sa organizovali už od roku 1982. V Čechách tomu bolo dokonca už od roku 1980 – prvými pretekmi železných mužov mimo USA bolo práve Československo. V Přední Hluboké na Slapskej priehrade (okres Chrudim) sa 21. júna 1980 uskutočnili prvé preteky železných mužov (2 plávanie - 60 cyklistika - 20 beh). Dňa 17. novembra 1984 bol v Jičíne založený Československý koordinačný výbor triatlone (bez slovenského zastúpenia).
 
Malým odbočením do Čiech, ale vtedy v rámci spoločného Československa sa to nebralo takto oddelene sa vrátime na Slovensko. Prvé triatlony sa na Slovensku objavili v roku 1982. Boli to samozrejme ešte súťaže železných mužov. Podľa dostupných informácií sa v tomto roku uskutočnili štyri podujatia – V Hriňovej, Piešťanoch, Prešove a v Bratislave. Postupne sa v rokoch 1983 až 1987 organizovali triatlony aj na iných miestach po celom Slovensku. Z inštitucionálneho hľadiska sa však celých päť rokov na Slovensku v triatlone nedialo nič. Až do roku 1987.
 
Aktivitu so založením strešného orgánu rýchlo sa rozvíjajúceho športu železných mužov, ktorý však už niesol názov TRIATLON, začali vyvíjať v roku 1987 Fedor a Ján Martišovci. Bratia Martišovci z ktorých Fedor bol pracovníkom vtedajšieho SÚV ČSZTV oslovili Jozefa Juráška (organizátor Seneckého triatlonu založeného v roku 1986) a novinára Zdeňka Kovářa (novinár z Bratislavy, neskôr pôsobiaceho v Košiciach). Táto štvorica v júni 1987 začala podnikať kroky k tomu, aby sa triatlon stal súčasťou rodiny už existujúcich a tradičných športových odvetví. Prakticky v tom istom čase sa s touto myšlienkou začali zaoberať aj Peter Mariassy s Jozefom Vargom, ktorí organizovali preteky železných mužov na Zlatých pieskoch.
 
Skupina okolo bratov Martišovcov podala oficiálnu žiadosť na prijatie triatlonu za riadneho člena na SÚV ČSZTV v lete 1987. O niečo neskôr s podobnou žiadosťou prišla na SÚV ČSZTV aj dvojica Mariassy, Varga.
 
Kvarteto J. Jurášek, Z. Kovář, F. Martiš a J. Martiš sa medzitým (jeseň 1987) rozšírilo o dvoch ďalších členov. Prvým bol  organizátor triatlonu z Prešova Vladislav Baláž (lekár) a druhým bol športový fanatik a športový štatistik Peter Glasnák z Čadce.
 
Rozhodnutie, o tom, ktorá skupina bude riadiť slovenský triatlon bol riešený na pôde oddelenia športov II. SÚV ČSZTV. Uskutočnilo sa niekoľko separátnych rokovaní oboch skupín so zástupcami SÚV ČSZTV pod vedením Alexandra Déneša (neskôr generálny sekretár Slovenského zväzu veslovania), vedúceho oddelenia športov II. na SÚV ČSZTV. Rozhodnutie padlo začiatkom roka 1988 a bolo v prospech skupiny „Martišovci“. 
 
Začiatkom roku 1988 bola šesťčlenná skupina rozšírená o ďalšieho člena, ktorým bol Jozef Procházka z Nových Zámkov. Prvé mesiace roka 1988 sa niesli v znamení príprav na ustanovujúcu schôdzu. Veľkú zásluhu na príprave tejto schôdze mal Fedor Martiš, ktorý z pozície pracovníka SÚV ČSZTV pripravoval podkladové materiály a riadil tzv. Prípravný výbor.
Prípravný výbor bol zložený:
Vladimír Baláž  Prešov
Peter Glasnák   Čadca
Jozef Jurášek    Bratislava
Zdeněk Kovář  Bratislava
Fedor Martiš    Bratislava
Ján Martiš        Bratislava
Jozef Procházka Nové Zámky
 
Mimochodom, Český svaz triatlonu bol založený na konferencii v Prahe dňa 22. mája 1988, čiže len zhruba mesiac pred ustanovením Výboru.
 
O ustanovujúcej schôdzi a jej záveroch informoval článok z 18. júna 2023.

Vo fotodokumentácii nájdete propozície a výsledky z dvoch pretekov železných mužov - v Piešťanoch a v Prešove.  

.jj