22.02.2022 Konferencia STÚ

40. konferencia STÚ - oznámenie

V sobotu 26. marca 2022 sa v Bratislave uskutoční riadna, v poradí 40. konferencia STÚ.

VV STÚ rozhodol v zmysle čl. 8 Rokovacieho poriadku STÚ o zvolaní 40. konferencie STÚ, ktorá sa uskutoční 26. marca 2022 v Bratislave.
Podklady k 40. konferencii STÚ sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Kluby, ktoré mali v sezóne 2021 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ. V prípade nenahlásenia zmeny ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ.
 
Dôležité termíny pred 40. konferenciou STÚ:
Do 12. 03. 2022 –  nahlásenie delegátov 40. konferencie STÚ (14 dní pred konferenciou) na sekretariát STÚ
Do  19. 03. 2022 - zaslanie pozvánky, návrh programu konferencie a podkladov k rokovaniu pre delegátov (najneskôr 7 dní pred konferenciou)
 

 

Na stiahnutie

Návrh programu Pozvánka Poverenie klubu na zastupovanie Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Návrh delegáta - športovec Návrh delegáta - športový odborník Zoznam klubov