15.02.2023 Konferencia STÚ

42. konferencia STÚ - oznámenie

V sobotu 18. marca 2023 sa v Bratislave uskutoční riadna, v poradí 42. konferencia STÚ.

Výkonný výbor STÚ rozhodol v zmysle čl. 8 Rokovacieho poriadku STÚ o zvolaní 42. konferencie STÚ, ktorá sa uskutoční 18. marca 2023 v Bratislave.


Podklady k 42. konferencii STÚ sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Kluby, ktoré mali v sezóne 2022 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ v lehote uvedenej nižšie. V prípade nenahlásenia zmeny ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ v minulosti.
 
Dôležité termíny pred 42. konferenciou STÚ:
Do 04. 03. 2023 –  nahlásenie delegátov 42. konferencie STÚ (14 dní pred konferenciou) na sekretariát STÚ
Do 11. 03. 2022 - zaslanie pozvánky, návrh programu konferencie a podkladov k rokovaniu pre delegátov (najneskôr 7 dní pred konferenciou)
 

 

Na stiahnutie

Pozvánka Návrh programu Poverenie klubu na zastupovanie Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Návrh delegáta - športovec Návrh delegáta - športový odborník Zoznam oprávnených členov a mandáty