21.10.2022 Správy a články

SLOVENSKÉ POHÁRE 2022

Uverejňujeme konečné poradia v klubovej súťaži vo všetkých Slovenských pohároch. Žiadame kluby o kontrolu.

Vzhľadom na upozornenie o povinnosti dodržania Súťažného poriadku, sekretariát STÚ vykonal kontrolu uhradených licencií za rok 2022. Uverejňujeme zoznam športovcov, ktorí v roku 2022 bodovali, ale nemali uhradenú licenciu:
ŠPORTOVCI BEZ ÚHRADY LICENCIE 2022

Na základe tejto skutočnosti v súvislosti s ustanoveniami Súťažného poriadku STÚ (schválený najvyšším orgánom STÚ dňa 26. marca 2022), článok III, bod 11 a 12 boli klubom odrátané body športovcom, ktorí nemali uhradenú licenciu pre rok 2022.

V prípade akýchkoľvek výhrad kontaktujte sekretariát STÚ - triathlon@triathlon.sk do 26. októbra 2022. Po tomto termíne budú rebríčky definitívne.  

Slovenské poháre v klubových súťažiach po zohľadnení - odrátaní bodov pretekárom bez platnej licencie 2022:
TRIATLON
MIX ŠTAFETY
DUATLON
AKVATLON
ŽIACI

Nevyhlasované pohárové súťaže:
ŽIACI TRIATLON 
ŽIACI DUATLON
ŽIACI AKVATLON.jj