13.01.2023 Konferencia STÚ

MANDÁTY 2023

Uverejňujeme počty členskej základne k 30. septembru 2022 a definitívne počty mandátov všetkých klubov pre rok 2023.

Kompletná tabuľka s členskou základňou a počtom mandátov / delegátov:
MANDÁTY 2023

Tabuľka klubov podľa počtu mandátov:
MANDÁTY 2023

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH ČLENOV A MANDÁTY 2023


Tabuľka klubov bez nároku na delegáta/mandát, ale s možnosťou využitia článku 30, bodu č. 3 Stanov STÚ:
KLUBY BEZ DELEGÁTA



.jj