06.11.2021 Správy a články

Delegáti XXXIX. konferencie zvolili nové vedenie STÚ pre obdobie rokov 2021 - 2025

738-logo-svk-triathlon-white-horizont.jpg

V Bratislave sa v sobotu 6. novembra 2021 uskutočnila XXXIX. konferencia Slovenskej triatlonovej únie – volebná.

Z celkového počtu 38 oprávnených delegátov (so 72 hlasmi) sa na konferencii prezentovalo 32 delegátov disponujúcimi 65 hlasmi, čo predstavovalo účasť 84,2% delegátov a 90,3% hlasov.

Vo voľbách prezidenta STÚ - jediným kandidátom bol doterajší prezident, získal v 1. kole Jozef Jurášek 58 hlasov zo 65 platných (vo voľbách bolo na zvolenie všetkých kandidátov už v 1. kole volieb potrebné získať minimálne 37 platných hlasov delegátov) a bol opätovne zvolený za šéfa slovenského triatlonu na ďalšie štvorročné obdobie (2021- 2025).

Post viceprezidenta STÚ (kandidátmi boli Milan Celerin a Mária Kuriačková) bude aj na ďalšie volebné obdobie zastávať Milan Celerin, ktorý už v 1. kole získal 50 hlasov delegátov.
Na poste člena VV STÚ a predsedu Trénerskej komisie STÚ nastala zmena, keď spomedzi piatich kandidátov získal v druhom kole volieb najviac hlasov Tomáš Jurkovič.
Post členky VV STÚ a predsedníčky Komisie rozhodcov (doterajší predseda M. Slovák vo voľbách už nekandidoval) bude najbližšie volebné obdobie zastávať Elena Stanková
Novými členmi VV STÚ sa stali Ján Kavec, ktorý sa stal zároveň a predsedom Komisie organizátorov a Daniel Kraviansky ako zástupca športovcov.
Siedmym členom VV STÚ bol opätovne zvolený Peter Králik

Delegáti XXXIX. konferencie STÚ okrem vedenia slovenského triatlonu volili aj ďalších funkcionárov. Post kontrolóra STÚ a predsedu Kontrolnej komisie bude v rokoch 2021 – 2026 zastávať Vladimír Došek, členmi Kontrolnej komisie STÚ (na 5-ročné obdobie) boli zvolení Jozef Drahovský a Lenka Fotulová.
Disciplinárnu komisiu STÚ povedie Anikó Ozoráková, podpredsedom DK STÚ bol zvolený  Daniel Konečný. Predsedníčka Odvolacej komisie STÚ bola zvolená Silvia Švecová, členmi Odvolacej komisie STÚ sa stali Jana Škanderová a Jan Rudolphi.

Zloženie VV STÚ (2021 – 2025):
Jozef Jurášek (prezident STU), Milan Celerin (viceprezident STÚ), Tomáš Jurkovič (predseda Trénerskej komisie STÚ), Ján Kavec (predseda Komisie organizátorov STÚ), Elena Stanková (predsedníčka Komisie rozhodcov STÚ), Daniel Kraviansky (zástupca športovcov) a Peter Králik.