29.07.2022 Fotografie

HORNOTURČIANSKY AKVATLON - fotoreportáž

Uvereňujeme fotoreportáž z Hornoturčianskeho akvatlonu

HORNOTURČIANSKY AKVATLON


Foto: Martin Kotrha

.jj