17.06.2021 Prestupy a hosťovania

Hosťovanie v mimoriadnom termíne

Slovenská triatlonová únia schválila hosťovanie Nikoly Čorbovej v sezóne 2021

HOSŤOVANIE
.jj