29.02.2024 Aktuality

Juniorský kemp Murcia, Španielsko

Uverejňujeme mená úspešných kandidátov, ktorí sa dostali na juniorský kemp v španielskom meste Murcia.

Slovenská triatlonová únia dňa 23.1.2024 informovala vedúcich klubov o možnosti účasti mládeže a juniorov na triatlonovom kempe vo Valencii. Medzičasom sa destinácia zmenila z Valencie na Murciu, čo nám bolo oznámené dňa 29. 2. 2024. 

Cieľom kempu je:
  1. poskytnutie juniorom príležitosť zlepšiť svoje triatlonové schopnosti a techniky v plávaní, cyklistike a behu prostredníctvom intenzívneho tréningového programu
  2. poskytnutie juniorskej výprave vzdelávanie o rôznych aspektoch triatlonu, vrátane tréningových metód, výživy, zranení prevencie a psychologickej prípravy
  3. podpora rozvoja tímovej práce a spolupráce medzi juniormi, čo zahŕňa spoločné tréningové aktivity, tímové hry a podporu medzi členmi tímu
  4. pomoc juniorom zvýšiť ich vytrvalosť a odolnosť voči fyzickej a mentálnej námahe prostredníctvom tréningových cvičení a pretekov
  5. podpora zdravého životného štýlu vrátane výživy, spánku, regenerácie a celkového zdravia a pohody

Celkovým cieľom treningového triatlonového kempu pre juniorov by malo byť poskytnutie stimulujúceho a podporného prostredia, kde sa môžu mladí triatlonisti rozvíjať ako športovci a jednotlivci a dosiahnuť svoj maximálny potenciál vo svojom športovom odvetví.

Zoznam úspešných kandidátov:
 
MAXIM MIHALOV                    TRIPK
VIVIANA POPOVIČOVÁ             CRSKE
JAKUB MIKLENCIC                 TMOOD
KAROLINA MIKLOSOVA                ŠKALV
BIBIANA SNOVAKOVA               TPRBA
SILVIA SVECOVA                    Head coach

V prípade otázok prosím smerujte svoje správy na: skanderova@triathlon.sk

.jš