02.11.2023 Štatistiky - Slovensko

2023 - pohľad na žiacke súťaže

2279-podstrelenec50-zilina20232023-08-19-374-kopia.jpg

Uverejňujeme analýzu účastí a víťazstiev žiackych kategórií v roku 2023 - Nádeje A

Základom a budúcnosťou každého športu sú najmladšie vekové kategórie. Nie je tomu inak ani v triatlone. Bez kvantity v už najmladších vekových kategóriách nám neskôr bude chýbať kvalita. Z toho dôvodu si rozoberieme 5 najmladších vekových kategóriách.


01. 11. - NÁDEJE B
30. 10. - NÁDEJE C


Ďalšou vekovou kategóriou, ktorá je súčasťou Slovenského pohára je kategória NÁDEJE A

Žiacke kategórie mali spolu 23. kôl Slovenského pohára. Aj v kategórii Nádejí A konštatujeme, že vo všetkých 23 vypísaných kolách boli vyhlásené kompletné pódiá. V kategórii Nádeje A sme zaznamenali rekordné čísla. Registrujeme až 626 štartov, čo robí 27,2 pretekára na jedny preteky. Z tohto počtu je 284 chlapcov, čo robí 12,4 štartujúceho na kolo, medzi dievčatami sme zaznamenali 342 štartov, čo robí 14,9 štartujúcej na jedno kolo. Celkový počet 626 štartov vyprodukovalo 57 chlapcov a 48 dievčat.  Na MŠVVŠ SR sme v tejto vekovej kategórii nahlasovali 32 aktívnych chlapcov a 31 aktívnych dievčat.

Aj v tejto vekovej kategórii najvyšší počet štartujúcich bol na akvatlone v Nitre - 21 chlapcov a 25 dievčat, spolu 46 štartujúcich. Najviac štartujúcich v triatlone bolo v Senci - 25 chlapcov a 20 dievčat, spolu teda 45 štartujúcich a rovnaký počet 45 štartujúcich bol aj na akvatlone v Pezinku. Z duatlonov najviac lákali preteky v Pezinku, kde sa na štart postavilo spolu 31 pretekárov. 
Účasť na domácich šampionátoch bola nasledovná M-SR v akvatlone 36, M-SR v triatlone 36 a M-SR v duatlone 25 štartujúcich. 


PRETEKY & ÚČASŤ CHRONOLOGICKY
PRETEKY & ÚČASŤ PORADIE

ÚSPEŠNOSŤ
S rovnakým počtom prvenstiev 11, ako v "B-čku" Patrik Halvoník, bol najúspešnejší aj Tobias Podstrelenec (TRIPK) v kategórii Nádeje A. Celkove sa na stupne víťazov postavil 14 krát.  Druhým najúspešnejším v tejto vekovej kategórii bol Lucas Žiačik (Senec) s bilanciou 6-8-2 a tretím Matej Kopecký (AQTTE) s bilanciou 2-4-5. Na stupne víťazov sa postavilo 16 nádejí. 
CHLAPCI
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Tobias Podstrelenec N_A 11 3 - 14
2. Lucas Žiačik N_A 6 8 2 16
3. Matej Kopecký N_A 2 4 5 11
 
Medzi dievčatami bola najúspešnejšia Natália Šípošová, ktorá dosiahla navlas rovnakú bilanciu ako v mladšej vekovej kategórii Eliška Šišková - 20 pódiových umiestnení s bilanciu 9-8-3. Druhou najúspešnejšou bola Ella Trochanová (CHGAZ) s bilanciou 6-2-0 a treťou Petronela Jurigová (TTTPP) s bilanciou 3-6-3. Pódiové sa dokázalo presadiť 14 pretekárok z celkového počtu 48 pretekárok, ktoré štartovalo na niektorom z kôl Maind Slovenského pohára.
DIEVČATÁ
Poradie Meno a priezvisko Kat. 1. 2. 3. čet
1. Natália Šípošová N_A 9 8 3 20
2. Ella Trochanová N_A 6 2 - 8
3. Petronela Jurigová N_A 3 6 3 12
 
Medzi klubmi bol najúspešnejším ŠK Triatlon Pezinok, pred ŠK Atóm Levice a klubom Chlpaté Gazely Strečno.
KLUBY
Poradie Klub Kat. 1. 2. 3. čet
1. TRIPK N_A 11 3 5 19
2. ŠKALV N_A 10 10 12 35
3. CHGAZ N_A 6 2 - 8
 
Pódiá po jednotlivých kolách, od 1. po 23.: NÁDEJE A

Titulná fotografia: Tobias Podstrelenec, TRIPK

.jj