23.01.2023 Kluby STÚ

Nové kluby v STÚ

VV STÚ schválil prijatie troch nových klubov.

Výkonný výbor STÚ na základe splnenia všetkých podmienok pre prijatie nového člena schválil ku dňu 23. januáru 2023 prijatie troch nových členov:

Malokarpaťáci Rohožník
SBAZA Žilina
Creo Sport Košice


Základné informácie o nových členoch:

Malokarpaťáci
IČO: 53042484
Kontakt:  Michal Hošek
Adresa:  OZ Malokarpaťáci, Obchodná 488/49, 906 38 Rohožník
Email: malokarpataci@gmail.com;
Evidenčné číslo v STÚ: 232
Skratka v informačnom systéme STÚ:  MKRHŽ

 
SBAZA
IČO: 55061371
Kontakt:  Sylvia Tureková
Adresa:  Stodolova 3434/12, 020 15 Žilina
Email: sturekova4@gmail.com
Evidenčné číslo v STÚ: 343
Skratka v informačnom systéme STÚ:  SBAZA


Creo Sport
IČO: 55129765
Kontakt:  Drahoslav Popovič
Adresa:  Poľská 3785/5, 040 01 Košice
Email: creo.sport.svk@gmail.com
Evidenčné číslo v STÚ: 424
Skratka v informačnom systéme STÚ:  CRSKE

.jj