16.01.2022 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Výkonný výbor STÚ na základe splnenia všetkých podmienok pre prijatie nového člena schválil ku dňu 16. januára 2022 prijatie nového člena:

Kuko 3club


Základné informácie:

IČO: 53500024
Kontakt:  Michal Liška, 0944 397722
Adresa:  Námestie hraničiarov 8/a, 851 03  Bratislava
Email: michal.liska@hotmail.com
Evidenčné číslo v STÚ: 135
Skratka v informačnom systéme STÚ:  KUKO3

 


.jj