02.04.2021 Kluby STÚ

Nové kluby v STÚ schválené XXXVII. konferenciou STÚ per rollam

V zmysle platných smerníc STÚ boli delegátmi XXXVII. konferencie STÚ per rollam prijatí noví riadni členovia STÚ - nové kluby v Slovenskej triatlonovej únii k 19. marcu 2021:

MAMA 3 Klub
VICTOREM SLOVAKIA
SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec


Základné informácie o nových členoch:

MAMA 3 Klub

IČO: 46071989
Kontakt:  Matej Matúš
Adresa:  MR cover s.r.o., Blumentálska 5, 811 07 Bratislava
Email: sutamjetam@gmail.com 
Evidenčné číslo v STÚ: 132
Skratka v informačnom systéme STÚ:  MAMBA

VICTOREM SLOVAKIA

IČO: 52730247
Kontakt:  Peter Zvarík
Adresa:  Lúčna 835/25, 971 01 Prievidza
Email: pete.zvarik@gmail.comanabela.zvarikova@gmail.com
Evidenčné číslo v STÚ: 340
Skratka v informačnom systéme STÚ:  VCMPD

 

SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec

IČO: 52660265
Kontakt:  Peter Franek
Adresa:  Slávičia 5360/14, 903 01 Senec
Email: smelazabka@gmail.com 
Evidenčné číslo v STÚ: 133
Skratka v informačnom systéme STÚ: ŽABSC