23.08.2021 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ k 23. augustu 2021

Výkonný výbor STÚ na základe splnenia všetkých podmienok pre prijatie nového člena schválil ku dňu 23. augusta 2021 prijatie nového člena:

Crazy WoMan Active Planet


Základné informácie o novom členovi:

Crazy WoMan Active Planet

IČO: 42302242
Kontakt:  MUDr. Katarína Belicová
Adresa:  Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: 0903 446319, kbelic11@gmail.com
Evidenčné číslo v STÚ: 342
Skratka v informačnom systéme STÚ:  CWMAP
Registračný poplatok: uhradený dňa 29. 07. 2021
 


.jj