29.04.2022 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Na základe splnenia všetkých podmienok prijatia bol VV STÚ dňa 22. 4. 2022 schválený a v STÚ zaregistrovaný nový klub.

Základné informácie o novom členovi v STÚ:

Triatlonový Klub Prešov

Základné informácie:

IČO: 54385725
Adresa klubu: Šafárikova 5913/15, 08001 Prešov
Štatutár a kontakt: Peter Lukáč, p.lukac82@gmail.com
Skratka v informačnom systéme STÚ: TTKPO
Evidenčné číslo v STÚ: 423


.jj