11.03.2023 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Na základe splnenia všetkých podmienok prijatia VV STÚ dňa 10. 03. 2023 schválil registráciu nového klubu v STÚ.

Základné informácie o novom členovi v STÚ:

triElement academy Ľubovňa

Základné informácie:

Názov klubu:                      triElement academy Ľubovňa
Sídlo:                                 Okružná 1709/99, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:               Mgr. Marek Šlacer
Kontakt:                             marekslacer@gmail.com, 0911 309 161
IČO:                                   54 130 638
Dátum vzniku:                   26. 10. 2021
Kód v administrácii STÚ:  TRIEA
ID kód v admin. STÚ:       425.jj