28.02.2022 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Na základe splnenia všetkých podmienok prijatia bol VV STÚ dňa 17.2.2022 schválený a v STÚ zaregistrovaný nový klub.

Základné informácie o novom členovi v STÚ:


Active life team


Základné informácie:

IČO: 52976963
Štatutár klubu:  Mgr. Tomáš Gáll, 0904 508 777, tomas@projektactivelife.sk
Adresa:  Klimkovičova 15, 040 23 Košice
Kontakt pre triatlon: Jaroslav Baláž, 0905 513 629, jaro@projektactivelife.sk
Evidenčné číslo v STÚ: 422
Skratka v informačnom systéme STÚ:  ALTKE.jj