24.03.2023 Kluby STÚ

Nový klub v STÚ

Na základe splnenia všetkých podmienok prijatia VV STÚ dňa 24. 03. 2023 schválil registráciu nového klubu v STÚ.

Základné informácie o novom členovi v STÚ:

Cyklistický klub Skalica - RRK group - PierreBaguette - Benzinol
Štatutár klubu:            Barbora Švrčková
Sídlo klubu:                Pod Hájkom 2091/20, 909 01 Skalica
IČO:                            55112650
Kontakt:                      Boris Horváth, 0908732328, info@brs-technology.sk
Skratka klubu v STÚ:  RRPBB
ID v STÚ:                    233
Registrácia na MV:      VVS/1-900/90-65429, dňa 21. 12. 2022
.jj