12.01.2024 Správy a články

Odborná príprava organizátorov v zmysle zákona 1/2014 Z.z.

2321-skolenie-organiz-2020-1.jpg

Slovenská triatlonová únia organizuje v dňoch 26.1. 2024 – 27.1.2024 odbornú prípravu na výkon činností hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra. Uzávierka prihlášok je 19. 1. 2024.

Slovenská triatlonová únia ako národný športový zväz organizuje po štyroch rokoch v termíne 26. 1. 2024 – 27. 1. 2024 (piatok – sobota) odbornú prípravu na výkon činností hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra pre splnenie podmienok zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborný seminár pod vedením lektorov Mgr. Petra Franceho a JUDr. Žanety Surmajovej sa uskutoční v priestoroch firmy Kvant s.r.o. na Odborárskej ulici č.21 v Bratislave (časť Nové mesto).

Prvý deň odbornej prípravy (piatok 26. 1. 2024 od 9:00 do 17:00) bude zameraný na oblasť právnu, oblasť prvej pomoci, oblasť požiarnej ochrany, komunikáciu a veľká pozornosť bude venovaná praktickým a modelovým situáciám v oblasti bezpečnosti.
Druhý deň odbornej prípravy (sobota 27. 1. 2024) absolvujú účastníci školenia písomný test, ktorý následne potvrdia ústnou skúškou pred komisiou.
 
  • Členovia STÚ sa na odbornú prípravu prihlasujú (a hradia účastnícky poplatok) cez informačný systém STÚ
PRIHLÁSENIE
 
  • Nečlenovia STÚ (zástupcovia ďalších športových zväzov) sa môžu na odbornú prípravu prihlásiť cez email: buzekova@triathlon.sk
 
Cena za absolvovanie odbornej prípravy (vrátane občerstvenia ) je 179 € s DPH.
V prípade záujmu o zabezpečenie obeda v piatok 26.1.2024 (v priestoroch školenia) je celková cena za odbornú prípravu 186 € s DPH.
 
Ukončenie prihlasovania na odborný seminár je predĺžený do 19. 1. 2024.
 
Po prihlásení budú záujemcom zaslané ďalšie doplňujúce informácie ku školeniu.


Foto archív STÚ (odborná prírapva v roku 2020)