12.11.2021 O STÚ

Odborné komisie STÚ (2021 - 2025)

Zoznam odborných komisií STÚ pre obdobie rokov 2021 - 2025 (Kontrolná komisia má mandát do roku 2026):

Kontrolná komisia STÚ (2021 – 2026)
Vladimír Došek (kontrolór STÚ,  predseda) – Lenka Fotulová, Jozef Drahovský (členovia)
 
Disciplinárna komisia STÚ
Anikó Ozoráková (predsedkyňa) – Daniel Konečný (podpredseda)
 
Odvolacia komisia STÚ
Silvia Švecová (predsedkyňa) - Jana Škanderová, Jan Rudolphi (členovia)
 
Trénersko-metodická komisia STÚ
Tomáš Jurkovič (predseda) -
 
Komisia mládeže a rozvoja triatlonu STÚ
Milan Celerin (predseda) –
 
Komisia organizátorov STÚ
Ján Kavec (predseda) –
 
Komisia rozhodcov STÚ
Elena Stanková (predsedkyňa) –
 
Komisia športovcov STÚ (nová)
Daniel Kraviansky (predseda) –
 
Marketingovo - ekonomická komisia STÚ
Peter Králik (predseda) –
 
Pracovná komisia STÚ pre prípravu volieb (2021 – 2025) - Volebná komisia:
Jana Škanderová (predsedkyňa) – Katarína Mikulová, Miroslav Nemec (členovia).