12.12.2021 O STÚ

Odborné komisie STÚ (2021 - 2025)

Zoznam odborných komisií STÚ pre obdobie rokov 2021 - 2025 (Kontrolná komisia má mandát do roku 2026):

Kontrolná komisia STÚ (2021 – 2026)
Vladimír Došek
kontrolór STÚ,  predseda komisie
  Lenka Fotulová,
členka
  Jozef Drahovský,
člen

 
Disciplinárna komisia STÚ
Anikó Ozoráková,
predsedkyňa komisie
  Daniel Konečný,
podpredseda
   

 
Odvolacia komisia STÚ
Silvia Švecová,
predsedkyňa komisie
  Jana Škanderová,
členka
  Jan Rudolphi,
člen

 
Trénersko-metodická komisia STÚ
Tomáš Jurkovič,
predseda komisie
  Alena Sinay,
člen
  Michal Varga,
člen
  Ján Roziak,
člen
  Marek Vojník,
člen

 
Komisia mládeže a rozvoja triatlonu STÚ
Milan Celerin,
predseda komisie 
  Gregor Fotul,
člen
  Tomáš Jurkovič,
člen
  Ján Roziak,
člen
  Elena Stanková,
členka

 
Komisia organizátorov STÚ
Ján Kavec,
predseda komisie
  Gregor Fotul,
člen
  Jana Beňačková,
členka
  Daniel Konečný,
člen

 
Komisia rozhodcov STÚ
Elena Stanková,
predsedkyňa komisie
  Anikó Ozoráková,
členka
  Jan Rudolphi,
člen
  Marián Czina,
člen

 
Komisia športovcov STÚ (nová)
Daniel Kraviansky,
predseda komisie
  Richard Varga,
člen
  Romana Gajdošová, 
členka
  Alena Sinay, 
členka
  Ondrej Kubo, 
člen
  Peter Žáčik,
člen

 
Marketingovo - ekonomická komisia STÚ
Peter Králik,
predseda komisie
  Jozef Jurášek,
člen
  Peter Dobiaš,
člen
  Daniel Kraviansky,
člen

 
Pracovná komisia STÚ pre prípravu volieb (2021 – 2025) - Volebná komisia:
Jana Škanderová,
predsedkyňa komisie
  Katarína Mikulová,
členka
  Miroslav Nemec,
člen