21.03.2023 Správy a články

Pozastavenie čenstva v STÚ

Výkonný výbor STÚ na svojom marcovom zasadnutí schválil návrh generálneho sekretára na pozastavenie členstva v STÚ klubom,

ktoré nespĺňajú podmienky v zmysle Registračného poriadku STÚ (čl. 2. bod 2.) a v zmysle Stanov STÚ (čl. 15 ods. 4).

VV STÚ pozastavil dňom 20. 03. 2023 členstvo v STÚ nasledovným klubom:
 
101 - J&T sportteam Bratislava
121 – HERE TO WIN
126 – XBS swimming
132 - MAMA 3 Klub
133 – SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec
134 - LESKY‘S RUNNERS
229 - PROefekt team Lošonec
325 - 3atletik Prievidza
333 – TT Vavrečka
335 - KB Breza
336 - ŠPORTKLUB Dobrá Niva o.z.
339 - TRIX REPUBLIC
340 - VICTOREM SLOVAKIA
342 - Crazy WoMan Active Planet
421 - Fester Triathlon Team
422 - Active life team